021 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547

หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

หลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์ในการให้คุณให้โทษ

หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล

สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

© 2023 BY Phromburipolicestation.com