สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

022 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

022 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ (เจ-คอมส์)

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1) รัฐธรรมนูญ 60 รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 2) ประมวลกฏหมาย ประมวลกฏหมายอาญา ประมวลกฏหมายพิจารณายาเสพติด ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฏหมายยาเสพติด ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่๒๘) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่๒๖) 3) พ.ร.บ. โทษทางอาญา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ สถานบันเทิง พ.ศ.๒๕๐๙ พระราชบัญญัติ การพนันพ.ศ. ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติ ขนส่งทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ […]

05 ข้อมูลการติดต่อ

05 ข้อมูลการติดต่อ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม 277 ซ.ท่าข้าม (ซอยแยกท่าข้ามที่ 23) ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 02-416-2841 02-415-1572 02-416-7892 สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม thakham05.division9@gmail.com แผนที่ตั้งสถานีตำรวจ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ) มาตรฐานการให้บริการจราจร มาตรฐานการให้บริการธรุการและอำนวยการ มาตรฐานการให้บริการงานป้องกันปราบปราม มาตรฐานการให้บนิการงานสอบสวน คู่มือประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาตรฐานการให้บริการงานสืบสวน

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ ส.น. ท่าข้าม ระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ (เจ-คอมส์)

สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

© 2023 BY Phromburipolicestation.com