สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

030 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

030 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Powered By EmbedPress Powered By EmbedPress การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

029 การจัดการทรัพย์สินของทางราชการของบริจาคและการจัดเก็บของกลางและสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

029 การจัดการทรัพย์สินของทางราชการของบริจาคและการจัดเก็บของกลางและสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

026 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

026 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

025 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

025 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

023 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

023 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ Powered By EmbedPress Powered By EmbedPress

021 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

021 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล หลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์ในการให้คุณให้โทษ หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล

สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

© 2023 BY Phromburipolicestation.com